Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (XII.3.) önkormányzaü rendelete az étkezési térítési díjakról

Pusztavám Község Önkonnányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pusztavám Község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében biztosított döntéshozatali jogkörében a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkományzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(l) Az óvodás gyermekek napi háromszori étkezését (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglaló gyennekétkeztetés térítési díja 410 Ft+ÁFA/fő/nap.
(2) A bölcsődés gyermekek napi négyszeri étkezését (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglaló gyermekétkeztetés térítési díja 400 Ft+ÁFA/fó/nap.
2.§
(1) Az általános iskolai napközis gyermekek napi háromszori étkezését (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglaló gyermekétkeztetés térítési díja 480 Ft+ÁFA/fő/nap.
(2) Az általános iskolai menzát igénybe vevő gyermekek napi egyszeri étkezését (ebéd) magában foglaló gyermekétkeztetés térítési díja 330 Ft+ÁFA/fő/nap.
3.§
Az intézményi alkalmazottak egyszeri étkezést (ebéd) magában foglaló térítési díja 635 Ft+ÁFA/fő/nap.
4.§
(1)    Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti az étkezési térítési díjakról szóló 12/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

Csordás Mihály  polgármester
A rendelet kihirdetve: 2020. december 3. nap•
 
I Módosította az 1/2021. (1.12.) önkormányzati rendelet I.S-a. Hatályos 2021. január 1. napjától.