Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Schmetterling Gruppe- Pillangó Csoport

Csoportunk létszáma 20 fő, vegyes korcsoport. 
1 fő német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomás óvónő Bátki Viktória, 1 fő pedagógiai asszisztens Némethné Mihálkovics Eszter pedagógiai asszisztens foglalkozik a gyermekekkel. . Dadus nénink Kati néni, már régebb óta óvodánk dolgozója.
Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok kialakítására, a gyermekek közösséggé formálására. Nyugodt, érzelmi biztonságot adó családias légkört biztosítunk számukra, hogy jókedvűen járjanak óvodába. Fontos számunkra a környezet tevékeny megismerése, az abban való tájékozódás, tapasztalatszerzés, élménynyújtás. Hozzájárulnak ehhez a mindennapokban játszott közösségfejlesztő, egymás megismerését segítő játékaink is.
Feladatainkat közösen tervezzük meg. Az ismeretszerzést játékos formában, változatos tevékenységeken keresztül jó hangulatban igyekszünk megvalósítani Mivel minden gyermek egyéni tempóban fejlődik, ezért különös gondot fordítunk az egyéni fejlesztésére, mely kiemelt szerepet kap mindennapjainkban.
Fontosnak tarjuk a szülőkkel kialakított kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolatot.
Csoportszobánk elrendezést próbáltuk úgy kialakítani, hogy a játéktevékenységeket elkülönítve, igényüknek és életkori sajátosságaik figyelembe véve önállóan is tudjuk alakítani. A mindennapi életünkhöz, szokásainkhoz, ünnepeinkhez kapcsolódó eszközöket, dekorációkat készítettünk, készítünk folyamatosan. Mindezt annak érdekében, hogy ne csak esztétikus és gyermek közeli legyen, hanem a nyugodt légkör kialakítását is biztosítani tudjuk. Kreativitásuk, önálló alkotó kedvük a szabad játék során is megnyilvánulhat.
Fontos számunkra, hogy a gyermekeink az óvodai programok által is kaphassanak meghatározó élményeket, tapasztalásokat.  
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy mire iskolások lesznek, a szituatív beszéd segítségével, adott helyzetekben német nyelven is kifejezzék magukat. Német mondatmodelleket használunk, melyek már szeptember óta aktívan beépültek a szókincsükbe a mindennapos ismétlések által. A német nyelvű dalok, mondókák, versikék átszövik a mindennapi tevékenységeinket.
 
Bátki Viktória (Viki)

Bátki Viktória (Viki)

német nemzetiségi óvodapedagógus
Fülöp Krisztiánné (Kati néni)

Fülöp Krisztiánné (Kati néni)

dajka

Némethné Mihálkovics eszter pedagógiai asszisztens