Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Schmetterling Gruppe- Pillangó Csoport

Csoportunk létszáma 18 fő, mini és kiscsoportosok. Egy kisgyermek életkora miatt később kezdi meg az óvodai életet.
A lányok, fiúk aránya   7  /   11   fő.
Két, friss diplomás óvodapedagógussal indult a nevelési év. Egyikük német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkezik. Munkájukat az intézményvezető mentorálja. Dadus nénink Kati néni, már régebb óta óvodánk dolgozója.
Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok kialakítására, a gyermekek közösséggé formálására. Nyugodt, érzelmi biztonságot adó családias légkört biztosítunk számukra, hogy jókedvűen járjanak óvodába. Fontos számunkra a környezet tevékeny megismerése, az abban való tájékozódás, tapasztalatszerzés, élménynyújtás. Hozzájárulnak ehhez a mindennapokban játszott közösségfejlesztő, egymás megismerését segítő játékaink is.
Feladatainkat közösen tervezzük meg. Az ismeretszerzést játékos formában, változatos tevékenységeken keresztül jó hangulatban igyekszünk megvalósítani Mivel minden gyermek egyéni tempóban fejlődik, ezért különös gondot fordítunk az egyéni fejlesztésére, mely kiemelt szerepet kap mindennapjainkban.
Fontosnak tarjuk a szülőkkel kialakított kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolatot.
Csoportszobánk elrendezést próbáltuk úgy kialakítani, hogy a játéktevékenységeket elkülönítve, igényüknek és életkori sajátosságaik figyelembe véve önállóan is tudjuk alakítani. A mindennapi életünkhöz, szokásainkhoz, ünnepeinkhez kapcsolódó eszközöket, dekorációkat készítettünk, készítünk folyamatosan. Mindezt annak érdekében, hogy ne csak esztétikus és gyermek közeli legyen, hanem a nyugodt légkör kialakítását is biztosítani tudjuk. Kreativitásuk, önálló alkotó kedvük a szabad játék során is megnyilvánulhat.
Fontos számunkra, hogy a gyermekeink az óvodai programok által is kaphassanak meghatározó élményeket, tapasztalásokat.  
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy mire iskolások lesznek, a szituatív beszéd segítségével, adott helyzetekben német nyelven is kifejezzék magukat. Német mondatmodelleket használunk, melyek már szeptember óta aktívan beépültek a szókincsükbe a mindennapos ismétlések által. A német nyelvű dalok, mondókák, versikék átszövik a mindennapi tevékenységeinket.
 
Németh Ágnes (Ági)

Németh Ágnes (Ági)

óvodapedagógus
Bátki Viktória (Viki)

Bátki Viktória (Viki)

német nemzetiségi óvodapedagógus
Hunics Ildikó (Ildikó)

Hunics Ildikó (Ildikó)

német nemzetiségi óvodapedagógus, intézményvezető
Fülöp Krisztiánné (Kati néni)

Fülöp Krisztiánné (Kati néni)

dajka