Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Gruppe Pumuckl- Pumukli csoport

"Pumukli elvesz ezt, Pumukli elvesz azt, nem látod a kis ravaszt..."

Járnak hozzánk kisebbek, s nagyobbak. Eleven, vidám, nyüzsgő csoport vagyunk. 1 fő óvodapedagógus Écsi Szidónia, 1 fő pedagógiai asszisztens Szabó Bernadett és 1 fő szakképzett dajka Geszler Zsuzsával töltik a gyermekeke a mindennapokat.Jellemző ránk az egymás iránti tisztelet és elfogadás. Célunk, hogy szeretettel, kedves szóval, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük az óvodát, és a csoportból igazi közösséget varázsoljunk.
Mivel német nemzetiségi óvoda vagyunk, igyekszünk a gyermekek napi ritmusába játékosan beépíteni a német nemzetiségi nyelvet és annak szeretetét. A rövid német mondókákat, dalokat, bevett szófordulatokat minden gyermek fogékonyságának megfelelően sajátítja el.
A gyermekek életkorának és egyéni fejlettségüknek megfelelően fejlesztjük, s tárjuk ki előttük a világot. Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mindennapos mesével gazdagítjuk az óvodai mindennapokat.
Az évszakoknak, ünnepköröknek megfelelő dekorációval, kiegészítőkkel színesítjük csoport szobánkat.
 
Écsi Szidónia (Szidi néni)

Écsi Szidónia (Szidi néni)

pedagógiai asszisztens, óvodapedagógus hallgató
Némethné Mihálkovics Eszter (Eszter néni)

Némethné Mihálkovics Eszter (Eszter néni)

dajka