Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport- bölcsődei csoport

Intézményünkben a bölcsőde 2015 szeptemberében indult egységes óvoda bölcsődeként. Ekkor még óvodai csoportba integrált bölcsődei csoportként funkcionált, ami öt kisgyermeknek biztosította a bölcsődei ellátást. 2018-tól kibővült, így hat gyermek befogadására alkalmas, mini bölcsődeként működött tovább.
A differenciált bánásmódon alapuló szeretetteljes bölcsődei nevelés kulcsfontosságú a gyermekek erkölcsi, esztétikai értékrendjének kialakulásában, értelmi és érzelmi fejlődésükben.
Gondozási – nevelési programunkban tükröződik, hogy igyekszünk olyan pozitív szokás és magatartás mintákat átadni, melyek egy életre meghatározzák a gyermekek személyiségfejlődésének alapjait. A bölcsődei nevelőmunka nagy jelentőséggel bír, hisz az a feladata, hogy szellemileg és fizikailag aktív, alkotó, érdeklődő gyermekeket neveljen, akik majd megfelelnek, a velük szemben támasztott óvodai követelményeknek. A bölcsőde dolgozói szaktudásunkkal, türelmünkkel, tapintatunkkal minden gyermeket egyénileg, önmagához mérten segítenek.

A mini bölcsődét a gyermekek kétéves korukat betöltve vehetik igénybe. Ezt megelőzően minden esetben bölcsődei igénylőlapot kell a szülőnek kitölteni.

A bölcsődei ellátás igénybevételéjez szükséges:
  • mindkét szülő rendelkezzen munkáltatói igazolással
  • ha a szülő tanul, akkor pedig azt szükséges igazolnia, hogy mely nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója
  • szükség van emellett egy igazolásra is a háziorvostól, mely arról szól, hogy gyermekünk egészséges és közösségbe mehet
  • szintén feltétel, hogy a szülő pusztavámi lakóhellyel rendelkező lakos legyen
A beiratkozáshoz a szülőnek magával kell hoznia:
  • mind két szülő munkáltatói igazolását (a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi időtartamáról)
  • a gyermek anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek lakcímkártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a gyermek oltási kiskönyvét

Gergő Glória Kisgyermeknevelő

Hollósi-Hadnagy Nóra (Nóri néni)

Hollósi-Hadnagy Nóra (Nóri néni)

kisgyermeknevelő

Kiss Zsanett Mária bölcsődei dajka